Vanzare directa parti sociale vs. majorare capital si vanzare ulterioara

15-03-16 Ligia Seceleanu 0 comment

Legea Nr. 31/1990 este legea de căpătâi și în privinţa distincţiei dintre o vânzare directă de părţi sociale și o vânzare ulterioară majorării capitalului social.

Când se pune această problemă ? În primul rând atunci când pentru diverse motive, toate legate în principal de atragerea unui nou membru în societate, se hotărăște tranzacţionarea părţilor din capitalul social.

Părţile din capitalul social pot fi într-adevăr vândute în mod direct (ceea ce înseamnă ca se stabilește un contract de vânzare-cumpărare sau cesiune ) sau printr-o procedură prealabilă de majorare a capitalului social.

Majorarea capitalului social are avantajele ei faţă de clasica vânzare directă. În primul rând, ca procedură, aceasta implică fie emisiunea de părţi noi, fie majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură. Un exemplu ar fi la un capital social minim de 200 de lei în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (SRL) cu 20 de acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei. Majorarea capitalului social ar presupune un aport în numerar de alţi 100 de lei care se traduce în emiterea de : a) 10 acţiuni noi în valoare de 10 lei ; sau b) nicio acţiune nouă, dar creșterea valorii a celor 20 existente la 15 lei.

În continuare vă vom prezenta principalele diferenţe și avantaje ale utilizării procedurii de majorare a capitalului social înainte de transferul complet de părţi sociale către un nou cumpărător.

1. Procedura de vânzare directă a părților sociale

Procedura de vânzare directă a părţilor sociale presupune semnarea unui contract prin care vânzătorii (asociaţii) vând și cumpărătorul achiziţionează toate părţile sociale ale companiei vândute. În această situaţie este evident că vânzarea companiei presupune transmiterea tuturor părţilor sociale, ele înseși fiind valori mobiliare, deci un bun intangibil.

Astfel, în cazul vânzării directe, legea prevede dreptul oricărei părţi interesate (creditori, ANAF) de a ataca contractul în instanţă, într-o durată de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Art. 202 coroborat cu Art. 62, Lege Nr. 31/1990

Etapele esenţiale ale acestei proceduri sunt :

  • Semnarea contractului de vânzare de părţi sociale;
  • 5 zile lucrătoare pentru înregistrarea operațiunii la Registrul Comerțului;
  • 2-3 săptămâni pentru publicarea anunțului în Monitorul Oficial;
  • 30 zile în care orice parte interesată poate ataca contractul în instanță;
  • Durata totală a procedurii ocupă așadar un minim de 2 luni, în condiţiile în care acesta nu este atacat în instanţă.

Durata lungă a procedurii, precum și posibilitatea atacării în instanţă a vânzării fac din procedura de vânzare directă o procedură care nu este recomandată în toate cazurile.

 

2. Procedura de majorare a capitalului social urmată de achiziționarea restului de părți sociale

 

În afară de formalităţile necesare majorării de capital în sine, în cadrul vânzării vechilor părţi sociale (căci cele noi se emit prin majorare și alocate noului asociat în schimbul preţului plătit), contractul este compus din două părţi esenţiale.

În prima fază, respectiv prima parte a contractului- capitalul social al companiei care este vândută se majorează și cumpărătorul devine asociat prin achiziţionarea noilor acţiuni. În a doua fază,  cumpărătorul achiziționează restul de părți sociale existente până la acea dată în companie.

Etapele esenţiale ale acestei proceduri sunt :

  • Semnarea contractului ;
  • 5 zile lucrătoare pentru înregistrarea operațiunii la Registrul Comerțului;
  • Achiziționarea restului de părți sociale (care poate fi realizată imediat);
  • 5 zile lucrătoare pentru înregistrarea operațiunii la Registrul Comerțului;
  • Durata totală pentru realizarea completă a procedurii este așadar de aproximativ o lună.

Avantajele procedurii de vânzare după majorarea capitalului social sunt în număr de două. În primul rând, perioada necesară realizării operațiunii este mai scurtă, iar în al doilea rând, părțile interesate nu au un drept de opoziție în virtutea căruia să poată ataca contractul în instanță.

Așadar, atunci când vă hotărâți să vindeți părțile sociale, majorarea de capital poate fi o opțiune mai bună decât simpla vânzare directă.Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: