Termeni si Conditii

Termenii și Condițiile Generale de Utilizare și Vânzare

 

Acceptarea Prezentelor Condiții Generale de Utilizare și Vânzare se face prin simpla utilizare a prezentului Site. Proprietatea Site-ului și a tuturor elementelor și a Con ce există pe acesta aparține NormaCorp.

 

1.  Definiţii Generale

NormaCorp : NormaCorp SRL-D,

Sediu Social : Bușteni, Str. Libertăţii, Nr. 121, Jud. Prahova, 105 500, România

Capital Social: 200 RON.

Registrul Comerţului J29/1452/08.10.2015

CUI: 35102690

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Servicii avand un numar limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Prestatar.

Certificatul de participare – certificat de companie, document emis de catre Prestatar, in urma participării Clientului la Serviciile având ca Specificaţie Work-shop sau Curs. Participarea nu înseamnă calificarea pe un anumit domeniu.

Client: înseamnă doar persoana fizică care prin completarea formularului își dă acordul expres în privinţa clauzelor și condiţiilor pentru Serviciul dorit și care își manifestă intenţia de a beneficia de un Serviciu.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat înstre Prestatar și Client, fără prezenţa fizică simultană a Prestatarului și a Clientului.

Conţinut
•    
toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
•    
conţinutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Prestatar prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•    
orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Prestatarului, Clientului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
•    
informaţii legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de Prestatar într-o anumită perioadă;
•    
informaţii legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Prestatarul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
•    
date referitoare la Prestatar, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Prestatar: NormaCorp sau orice partener al acesteia.

Serviciu: orice ofertă de prestare de servicii identificată ca atare sau ca Produs.

Site: domeniul www.normacorp.ro și subdomeniile acestuia.

Soluții: întreaga documentație precum și întregul conținut prevăzut pe Site.

Specificaţii – toate specificaţiile și/sau descrierile Serviciilor asa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Serviciu de către NormaCorp, Clientului, prin utilizarea mijloacele de plată, indiferent de modalitatea de livrare a serviciului.

Utilizator : orice persoana care utilizează Site-ul.

 

2.  Modalitati de funcționare

Prezentul Contract ce conține Termenii și Condițiile Generale de Vânzare și Utilizare se aplică de drept vânzării efectuate de către NormaCorp de orice fel de Soluții, abonamente sau Servicii. Prevalează asupra oricăror Condiții Generale de Cumpărare opuse.

NormaCorp își rezervă dreptul de a modifica Condiții Generale și tarifele în orice moment. Modificarea va intra în vigoare la  30 de zile după publicarea noilor dispoziții.

Prin completarea formularului de comandă, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Prestatarul isi deruleaza operatiunile comerciale.

Notificarea primită de către Utilizator după completarea formularului de comandă are rol de informare și este momentul încheierii Contractului.

 

3.  Condiții de utilizare a Site-ului

Accesul în vederea completării formularului de comandă îi este permis oricarui Utilizator și potenţial Client. Pentru motive justificate NormaCorp isi rezerva dreptul de a restricţiona accesul în Site sau în vederea completării formularului și/sau la unele din modalitătile de plată acceptate, în cazul în care consideră că in baza conduitei sau a activităţii Utilizatorului pe Site, că acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel NormaCorp. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa NormaCorp, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate.

Comunicarea cu Prestatarul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta la adresa office@normacorp.ro sau prin adresele menţionate la secţiunea “Contact” din Site. Prestatarul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

NormaCorp poate publica pe Site informaţii despre Servicii și/sau promoţii practicate de către aceasta sau de către oricare alt terţ cu care NormaCorp are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita locurilor disponibile.

Toate informaţiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Prestatarului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

4.  Prețul și Comanda

Toate prețurile facturate Clientului sunt cele în vigoare la data notificării de primire a comenzii sau a reînnorii Contractului,

Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) la care nu se aplică T.V.A.

Prestatarul va emite catre Client o factură proformă pentru Serviciile ce urmeaza a fi furnizate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Prestatarul pune la dispozitie Clientului/ Utilizatorului două modalităţi de plată, după cum urmează:

 • Plata integrala online prin transfer bancar in contul NormaCorp
 • Plata integrală în numerar la data inceperii Modulului de curs.

Prestatarul va transmite Clientului factura aferenta Serviciilor vandute de Prestatar.

Prin trimiterea formularului, Clientul isi exprima acordul sa primeasca facturile prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in formular cat si in format fizic, la prima sedinta din modul.

În cazul plăţilor online Prestatarul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client/Utilizator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acţiune o poarta numai Clientul/ Utilizatorul.

Orice comandă acceptată de către Prestatar devine în mod imediat fermă și definitivă.

 

5.  Durata Contractului

Prezentele Condiții Generale își vor produce efectele în momentul utilizării Site-ului, sau la data încheierii Contractului.

 

6.  Rezilierea

Prestatarul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul în orice moment, fără a acorda niciun fel de indemnizație, în cazul în care Clientul nu reușește într-un termen de 15 de zile de la notificare să remedieze încălcarea a oricărei dintre clauzele prezentului.

Prestatarul poate anula comanda, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății online;
  invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de NormaCorp, în cazul plății online;
 • Datele furnizate de către Client/Utilizator, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
 • În cazul în care Clientul/Utilizatorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, în cazul în care Serviciul este achitat, Prestatarul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Prestatarului de către Client asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:
  • pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;
  • pentru Comenzile achitate in numerar -> prin virament bancar intr-un cont indicat de către Client;

7.  Politica de Retragere

În cazul în care doriți să inițiați procedura de retragere, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@normacorp.ro

Schimbarea unui Serviciu pentru altul nu este acceptată.

Ne rezervăm dreptul de a nu onora comenzile realizate de persoane fizice care au efectuat mai mult de 6 retrageri în ultimele 12 luni ale anului in curs.

Anularea comenzilor pentru Produse de tip Curs si Work-Shop

 • Anularea comenzilor transmisă în scris cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea evenimentului nu suportă penalizare.
 • Anularea comenzilor cu 3-5 zile înaintea evenimentului suportă penalizări de 25% din valoarea serviciilor comandate.
 • Anularea comenzior cu mai puțin de 72 de ore înaintea evenimentului suportă penalizări în valoare de 50% din prețul serviciilor solicitate.
 • Anularea comenzilor în ziua evenimentului suportă penalizări în valoare de 75% din prețul serviciilor solicitate.

 

8.  Servicii pentru care nu se asigură dreptul de Retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Prestatar;
 • furnizarea de servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Prestatarul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de Servicii personalizate in mod clar după specificaţiile prezentate de Client/Utilizator

 

9.  Livrarea

Prețurile sunt indicate excluzând transportul și ambalarea, mai puțin dacă se prevede diferit odată cu tariful în vigoare și cu excepția oricărei cereri de livrare care va fi facturată cu respectivele costuri incluse. Toate taxele de frontieră sau alte taxe exigibile sunt răspunderea Clientului.

NormaCorp va depune toate eforturile, în cadrul unei obligații de diligență să livreze comenzile acceptate în cea mai scurtă perioadă de timp posibilă. Orice dată de livrare care figurează pe un bon de comandă sau pe oricare alt document nu are decât o valoare indicativă. Toate livrările sunt făcute la locul de destinație menționat pe bonul de comandă. Îi aparține Clientului să emită, în caz contrar, orice rezervă în caz de avarie sau de transport. Produsele livrate sunt considerate a fi conforme comenzii, în lipsa unei reclamații scrise a Clientului într-o durată de 15 zile începând de la livrare. Obligația NormaCorp este limitată la înlocuirea produsului defectuos. NormaCorp nu poate fi răspunzătoare pentru daunele (incluzând pierderile) pe care produsele ar putea să le sufere pentru orice fel de cauză în timpul livrării.

 

10.  Rezerva de proprietate

 

NormaCorp rămâne proprietară a produselor livrate până la plata completă a prețului, în principal împreună cu toate accesoriile sale, conform articolelor 1684 – 1755 din Noul Cod Civil, în vigoare la data utilizării site-ului, chiar în cazul în care termene de plată diferite sunt acordate. Prezenta clauză de rezervă de proprietate nu înlocuiește rezilierea de plin drept a Contractului în cazul neplății și mai ales în cazul restructurării judiciare sau lichidării bunurilor Clientului. Prezenta clauză nu derogă faptului că toate riscurile eventuale legate de produs sunt în răspunderea Clientului din momentul livrării.

 

11.  Drept de utilizare și reproducere

Ansamblul de Conținut, fonduri documentare, texte, opere și ilustrații la care NormaCorp dă acces în cadrul produselor și serviciilor vizate prin prezentul, direct sau prin licența acordată de un terț, sunt protejate de către Drepturile de Autor și de Drepturile Bazelor de Date, conform Legii 8/1996.

Clientului îi este interzisă orice utilizare a produselor și a serviciilor cu finalitate oricare alta decât pura documentare, precum și publicarea, difuzarea sau vânzarea, în orice fel posibil, conținuturile la care accede și mai ales să aducă atingere, direct, indirect sau prin intermediul terților, prepușilor sau colaboratorilor, în orice fel, drepturilor NormaCorp.

Punerea la dispoziție a produselor și serviciilor presupune acceptarea unei licențe de utilizare, de caracter ne-exclusiv și ne-transmisibilă terților, formată după caz fie la comandă fie prin utilizarea produsului sau serviciului. În lipsa acordului, Clientul se obligă să întrerupă utilizarea sau să restituie produsul, pe costurile sale.

În cazul utilizării unui suport electronic (CD-Rom, DVD-Rom), licența este valabilă până la livrarea următoarei actualizări. Totusi durata acestei licențe poate fi prelungită la cerere pentru a prelungi durata utilizării ultimului suport material de către Client, pe riscurile și cheltuiala proprie, ținând cont de eventuala perempțiune a conținutului.

Utilizarea oricărei forme de acces la Serviciile online nu aduce nici un transfer de proprietate de orice fel în profitul Clientului.

Clientului îi este interzis să aducă atingere de orice fel drepturile de reproducere, reprezentare și altele deținute de către NormaCorp, incluzând cele în privința bazelor de date. Clientul nu poate, în nici un caz, să reproducă sau să reprezinte în integralitatea lor sau în părți datele conținute în fondurile documentare. Îi este interzis de asemenea să reproducă, extragă sau să reutilizeze calitativ sau cantitatv orice conținut din bazele de date, precum și să extragă sau să utilizeze în mod repetat ș isistematic părți din acestea.

Orice altă formă de utilizare în afară de cele expuse în prezentul Contract, trebuie să obțină autorizarea prealabilă în scris din partea NormaCorp.

Obligațiile stipulate în prezentul sunt aplicabile pentru toată durata drepturilor de proprietate intelectuală a lui NormaCorp și pentru orice țară, incluzând după rezilierea Contractului.

NormaCorp își rezervă în mod expres, fără indemnizație, dreptul de a modifica în orice moment în întregime sau în parte un produs, un serviciu sau actualizările, precum și  modalitatea de prezentare sau suportul său material și să întrerupă actualizarea unui produs sau serviciu care nu mai răspundea obiectivelor de calitate editorială, sau pentrualte motive, oricare ar fi acestea.

 

12. Răspunderea

Clientul este singur răspunzător pentru consultarea, alegerea, utilizarea sau interpretarea documentației furnizate de către NormaCorp, precum și de acțiunile sau sfaturile pe care le deduce sau aplică.

Răspunderea NormaCorp nu poate fi invocată atât de către terți precum și de către Client, pentru consecințele utilizării rezultatelor căutărilor de către Client sau pentru omisiunile ca urmare a unei cercetări fără rezultate, defectoasă, parțială sau eronată, sau de utilizarea greșită a răspunsurilor și textelor consultate.

În consecință, NormaCorp nu va putea fi ținută, ca urmare a unei obligații exprese sau tacite, ca fiind răspunzătoare civil față de Client sau față de terți de orice fel de daună directă sau indirectă ce rezultă din utilizarea informațiilor, și mai ales ce rezultă dintr-o informație inexactă sau incompletă, o eroare de indexare, o întârziere sau o absență de actualizare online.

În niciun caz NormaCorp nu va putea răspunde de orice fel de daună, orice natură ar avea, mai ales în cazul unei pierderi de afaceri, de date sau altă pierdere financiară rezultând din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza produsele și serviciile vizate prin prezentul. De asemenea, niciun fel de ajutor procurat de către NormaCorp în utilizarea produselor și serviciilor nu poate crea o garanție suplimentară în raport cu prezentele condiții.

Răspunderea NormaCrop este limitată, toate daunele fiind confundate, la o sumă percepută echivalentă cu valoarea anuală maximă a Contractului, la data la care dauna a survenit.

 

13. Confidențialitatea

 

Toate informațiile ce îl privesc pe Client și căutările pe care le efectuează în cadrul Serviciilor nu pot fi utilizate de către NormaCorp decât pentru ameliorarea acestora, și nu sunt în niciun caz divulgate terților.

NormaCorp se angajează să protejeze şi să nu ofere datele dumneavoastră personale către terţe părţi fără consimţământul dvs. expres, potrivit reglementările Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Copyright © 2014-2015 NormaCorp.ro.Toate drepturile rezervate