Orice comerciant are nevoie de autorizatie de protectie a muncii. Afla care este procedura

07-11-16 Ligia Seceleanu 0 comment
Legislația de protecție a muncii este obligatorie pentru orice comerciant care își desfășoară activitatea cu personal. Pentru a demonstra conformitatea acestuia cu legea, trebuie să fie autorizat.

 

Care este procedura de autorizare?

Pentru a-ți autoriza activitatea, trebuie să te adresezi Inspectoratului Teritorial de Muncă care îți va elibera o autorizație, dacă îndeplinești cerințele minime necesare pentru eliberarea acesteia.

Dacă ai un sediu principal, te vei adresa ITM-ului competent în raza teritorială a căruia intri.

Dacă ai mai multe sedii (respectiv sedii secundare), va trebui să autorizezi fiecare sediu la ITM-ul în raza căruia acestea intră.

 

Când trebuie să obținem autorizația de protecție a muncii?

 

Există două tipuri de formalități care trebuie efectuate, în funcție de CAEN-ul activității pe care o desfășori în calitate de comerciant (a se înțelege orice persoană care are o activitate economică, indiferent de forma de organizare a acesteia).

Astfel, ești dispensat de obținerea unei autorizații și trebuie doar să dai o declarație pe proprie răspundere pentru toate activitățile care NU sunt supuse unei autorizații.

Autorizarea cu evaluare prealabilă este în schimb necesară pentru următoarele activități:

 • Agricultură
  • 0141 – Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii şi protecţie fitosanitară
 • Industria extractivă de produse energetice
  • 1010 – Extracţia şi prepararea antracitului şi huilei
  • 1020 – Extracţia şi prepararea lignitului
  • 1111 – Extracţia petrolului brut
  • 1112 – Extracţia şisturilor şi nisipurilor bituminoase
  • 1120 – Extracţia gazelor naturale
  • 1130 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale (exclusiv prospecţiune)
  • 1200 – Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive
 • Industria extractivă de produse neenergetice
  • 1310 – Extracţia şi prepararea minereurilor feroase
  • 1320 – Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurilor radioactive)
  • 1411 – Extracţia pietrei pentru construcţii
  • 1412 – Extracţia pietrei calcaroase, gipsului şi a cretei
  • 1413 – Extracţia de ardezie
  • 1421 – Extracţia pietrişului şi a nisipului
  • 1422 – Extracţia argilei şi a caolinului
  • 1430 – Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică
  • 1440 – Extracţia sării
 • Industria alimentară a băuturilor şi tutunului
  • 1541 – Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute
  • 1591 – Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
  • 1592 – Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie
  • 1596 – Fabricarea berii
  • 1597 – Fabricarea malţului
 • Industria textilă şi a produselor textile
  • 1831 – Argăsirea şi finisarea blănurilor
 • Industria pielăriei şi încălţămintei
  • 1910 – Tăbăcirea şi finisarea pieilor
 • Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv producţia de mobilă)
  • 2020 – Fabricarea produselor stratificate din lemn
 • Industria celulozei, hârtiei, cartonului şi a articolelor din hârtie şi carton
  • 2111 – Fabricarea celulozei
 • Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari
  • 2310 – Cocsificarea cărbunelui
  • 2320 – Prelucrarea ţiţeiului
  • 2330 – Prelucrarea combustibililor nucleari
 • Industria chimică a fibrelor sintetice şi artificiale
  • 2411 – Fabricarea gazului industrial
  • 2412 – Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
  • 2413 – Fabricarea de produse chimice anorganice de bază
  • 2414 – Fabricarea de produse chimice organice de bază
  • 2415 – Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
  • 2416 – Fabricarea materialelor plastice primare
  • 2417 – Fabricarea cauciucului sintetic
  • 2420 – Fabricarea pesticidelor şi altor produse agrochimice
  • 2430 – Fabricarea vopselelor şi a lacurilor
  • 2441 – Fabricarea produselor farmaceutice de bază
  • 2442 – Fabricarea preparatelor farmaceutice
  • 2451 – Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
  • 2452 – Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice
  • 2461 – Fabricarea explozivilor
  • 2462 – Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor
  • 2463 – Fabricarea uleiurilor esenţiale
  • 2464 – Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
  • 2465 – Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor
  • 2470 – Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale
 • Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice
  • 2511 – Fabricarea pneurilor şi a camerelor de aer
  • 2512 – Reşaparea pneurilor
  • 2521 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din material plastic
  • 2522 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  • 2523 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
 • Industria altor produse din minerale nemetalice
  • 2611 – Fabricarea sticlei plate
  • 2612 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
  • 2613 – Fabricarea articolelor din sticlă
  • 2614 – Fabricarea fibrelor din sticlă
  • 2615 – Fabricarea de sticlărie tehnică
  • 2621 – Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
  • 2622 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
  • 2623 – Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
  • 2624 – Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic
  • 2626 – Fabricarea produselor ceramice refractare
  • 2630 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
  • 2640 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii
  • 2651 – Fabricarea cimentului
  • 2652 – Fabricarea varului
  • 2653 – Fabricarea ipsosului
  • 2665 – Fabricarea produselor din azbociment
  • 2681 – Fabricarea de produse abrazive
 • Industria metalurgică
  • 2710 – Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate
  • 2721 – Tuburi (ţevi) din fontă
  • 2722 – Tuburi (ţevi) din oţel
  • 2731 – Tragere la rece
  • 2732 – Laminare la rece
  • 2734 – Trefilare
  • 2741 – Producţia metale preţioase
  • 2742 – Producţia aluminiului
  • 2743 – Prelucrarea aluminiului
  • 2744 – Producţia plumbului, zincului şi cositorului
  • 2745 – Producţia cuprului
  • 2746 – Prelucrarea cuprului
  • 2751 – Turnarea fontei
  • 2752 – Turnarea oţelului
  • 2753 – Turnarea metalelor neferoase uşoare
 • Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)
  • 2821 – Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
  • 2822 – Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
  • 2840 – Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  • 2851 – Tratarea şi acoperirea metalelor
 • Industria de maşini şi echipamente
  • 2921 – Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor
  • 2922 – Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
  • 2960 – Fabricarea armamentului şi muniţiei
 • Industria de echipamente electrice şi optice
  • 3140 – Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice
 • Energia electrică şi termică, gaze şi apă
  • 4011 – Producţia de energie electrică
  • 4012 – Transportul şi distribuţia energiei electrice
  • 4020 – Producţia şi distribuţia gazelor (exclusiv extracţia gazului natural şi a gazelor asociate)
  • 4031 – Producerea aburului şi a apei calde
  • 4032 – Transportul şi distribuţia aburului şi a apei calde
 • Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice
  • 5050 – Vânzarea cu amănuntul a carburanţilor pentru autovehicule
  • 5151 – Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
 • Transport şi depozitare
  • 6030 – Transporturi prin conducte
 • Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
  • 9301 – Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor.

 

Ce documente trebuie să prezinți pentru a-ți putea desfășura activitatea?

 

Pentru cei care nu sunt supuși evaluării

 • Cerere de înregistrare (cu datele de identificare ale sediilor principale și secundare, dar și activitățile ce urmează să fie desfășurate conform CAEN).
 • Declarația pe proprie răspundere (pentru activitățile care permit autorizarea doar prin intermediul acesteia)

SAU

Pentru cei care sunt supuși evaluării

 • Cerere de înregistrare (cu datele de identificare ale sediilor principale și secundare, dar și activitățile ce urmează să fie desfășurate conform CAEN).
 • Avizele, respectiv autorizațiile obținute în baza altor acte normativ în special în domeniile următoare:
  • Produsele și substanțele toxice
  • Materiile explozive
  • Fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură.
 • Dovada achitării tarifului aferent autorizării.

Ce tarife există pentru obținerea autorizațiilor cu evaluare prealabilă?

 

În funcție de numărul de salariați pe care îl are întreprinderea, se percep următoarele tarife:

Nr. Angajați Tarif Aplicabil
0-9 45 RON
10-49 70 RON
50-249 135 RON
Peste 250 225 RON

 

Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: