Fotograf de evenimente? Stii de ce drepturi de autor poti beneficia?

23-10-15 Ligia Seceleanu 0 comment

În calitate de fotograf de evenimente legea te protejează și fără a face vreo formalitate. Totuși, trebuie să îţi cunoști drepturile pentru a ști când ești expus și a recunoaște cum poţi scoate cel mai mare profit de pe urma lor.

Ce drepturi ai ca fotograf de evenimente?

Atunci când fotografiezi un eveniment (nuntă, botez, spectacol) ești autorul fotografiilor.

Legea îl prezumă autor pe cel sub numele căruia fotografia a fost adusă la cunoștinţa publicului.

Legea Nr. 8/1996 prevede că ai anumite drepturi, morale și patrimoniale. Pentru a beneficia de aceste drepturi, nu este necesar ca fotografia să fie publicată sau în formă finală, ci ele există încă de când ai făcut fotografia. Art 1 (1), Art. 3 (2)

Totuși, chiar dacă tu consideri că ești autor, legea îl prezumă autor pe cel sub numele căruia fotografia a fost adusă la cunoștinţa publicului, adică cel care a afișat-o într-o expoziţie publică sau cel care a postat-o pe internet/ facebook pentru prima dată. Art.4 și Art. 15 (1).

Legea îţi oferă un anumit număr de drepturi, de exemplu, de a permite reproducerea (copii ale operei sau stocarea pe internet) sau reprezentarea operei tale (spre exemplu în cadrul reprezentării într-un colaj).

Recomandare: Cursul de Mărci şi Drepturi de Autor (MDA)

Rezultatul unei transformări a fotografiei este o operă derivată ce ţine de reprezentare.

Totuși, pentru ca această transformare să fie legală, trebuie ca acordul autorului operei iniţiale să fie obţinut, o dată sub aspectul dreptului moral (prin care autorul autorizează transformarea) și a doua dată sub aspectul dreptului patrimonial (prin care autorizează opera derivată).

De la aceste drepturi patrimoniale de care beneficiezi, legea introduce niște excepţii, cea mai notabilă fiind utilizarea în scopuri private (pentru uz personal sau în cercul familial) Art.34 din Legea Nr. 8/1996. Astfel, dacă cineva îţi arată fotografia prietenilor (după ce a fost comunicată publicului), nu te poţi opune.

 

Cum te poţi asigura că ești recunoscut ca autor al operei tale?

 

Răspunsul simplu: prin înscrierea pe fotografie a numelui tău. Astfel poţi obliga persoanele să reproducă opera cu numele tău, fără să îl înlăture.

O societate comercială nu poate fi titular de drepturi morale de autor.

Și mai sigur, cel puţin pentru a da dată certă fotografiei, este să te înregistrezi în Registrul National de Opere, administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA). Înregistrarea nu este obligatorie, drept pentru care se percepe o taxă.

Totuși, să luăm exemplul unui eveniment în care producţia de poze este asigurată de mai mulţi fotografi și situaţia posibilă în care nu mai ești plătit pentru că altul și-a însușit fotografia ta.

În primul rând, riscurile sunt reduse major dacă se semnează un contract înaintea evenimentului.

Dacă nu a fost semnat contractul, sau chiar în cazurile în care nu a fost bine redactat, atunci fie opera a fost publicată sub numele tău, fie, va trebui să dovedești că fotografia îţi aparţine.

Mijloacele de probă ce pot fi aduse sunt :

  • Materiale (alte fotgrafii, fotocopii, filme, discuri etc.) Art. 341 (2) NCPC,
  • Alte înscrisuri, martori, expertiza etc.

 

Cum îţi poţi exploata drepturile?

 

Difrenţele între cele două drepturi –patrimonial și moral –sunt de ordin economic.

Drepturile morale nu pot fi vândute, însă cele patrimoniale pot face obiectul unor convenţii de cesiune și/sau licenţe de utilizare.

Atenţie! Există o diferenţă între vânzarea unui original sau a unor copii ale fotografiei (în lege cunoscută ca drept de distribuire) și între vânzarea/închirierea de drepturi de autor.

Astfel, o tehnică bună este de a te întreba ce și cât vrei să obţii din pozele tale. Cu cât vrei să obţii mai mult, cu atât trebuie să ai mai mult grijă să semnezi contracte potrivite.

Recomandare: Cursul de Mărci şi Drepturi de Autor (MDA)

În cadrul drepturilor patrimoniale, dreptul de distribuţie se epuizează odată cu prima vânzare a originalului.

Totuși beneficiezi de un drept de suită, potrivit căruia o cotă din orice revânzare a fotografiei către comercianţi de artă îţi revine și ţie.  Art.21 (1)

În cadrul unui eveniment, de obicei vorbim de operă la comandă. Astfel, trebuie să știi că indiferent de contractul pe care l-ai semnat, persoanele care sunt vizate, pot reproduce fotografia fără consimţământul tău.

Dacă realizezi portrete ale participanţilor la eveniment, trebuie să te asiguri în prealabil că ai obţinut consimţământul lor.

Aceasta se reglementează de obicei prin contract.

Mai mult, în cazul spectacolelor, care urmează un regim diferit, trebuie să ai în vedere că fotografiile tale pot fi difuzate în presă în scop de informare publică, cu condiţia să îţi fie recunoscute drepturile de paternitate.

Iată astfel câteva dintre regulile și drepturile de care poţi beneficia.Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: