Determinarea profitului impozabil al societatilor

28-10-14 Ligia Seceleanu 0 comment

nc 3

Toate persoanele juridice romane sunt in principiu supuse impozitului pe profit, ceea ce semnifica pentru orice profit realizat in afara Romaniei, ca acesta va fi impozitat in tara de sursa [Art. 13 si Art. 14, Codul Fiscal]. Observam in mod clar existenta principiului teritorialitatii privind impozitul.

Astfel, impozitul pe profit este datorat de orice contribuabil persoana juridica ce realizeaza beneficii in Romania, dar si, prin intermediul conventiilor internationale de evitare a dublei impozitari toate cele atribuite Romaniei. In consecinta, toate beneficiile realizate in Romania de o societate, ca aceasta este considerata rezidenta sau nerezindenta, sunt impozabile.

Codul Fiscal confirma aceasta interpretare, prevazand ca orice persoana juridica cu sediul in Romania (incluzand persoanele straine care desfasoara activitatea prin intermediul unui/mai multor sedii permanente), unde trebuie incluse asocierile cu sau fara personalitate juridica unde capitalul este detinut de persoane juridice straine [Art. 13 c) Codul Fiscal] si persoanele fizice asimilate in asocieri fara personalitate juridica sunt supuse impozitului pe profit.

Mai mult, sfera de cuprindere a profitului precizeaza ca sediul in Romania conduce la impozitarea in Romania a tuturor beneficiilor, atat cele obtinute in Romania cat si cele obtinute in strainatate. [Art. 14 a) Codul Fiscal]

Locul realizarii profitului luat in considerare este cel al implantarii entitatii care a generat beneficiul mai degraba decat locul unde a fost realizata vanzarea.

 

Conditii pentru ca profitul unei societati romane sa nu fie impozitat in Romania

 

Pentru ca profitul realizat de o persoana juridica romana sa nu fie impozitat in Romania, trebuie sa fie realizat in afara Romaniei, dar urmarind mutatis mutandis dispozitiile privind Contribuabilii din Codul Fiscal, trebuie satisfacuta si una din urmatoarele conditii :

 • Forma juridica in care profitul este realizat trebuie sa fie stabila, ceea ce inseamna ca daca nu este respectata conditia sediului, un minim necesar s-ar implini prin cumularea autonomiei de decizie si gestiune, o forma de sediu permanent si o activitate lucrativa;
 • Ca beneficiul sa fi fost realizat in strainatate prin intermediului unui reprezentant abilitat sa realizeze acte ce conduc ca societatea sa obtina profitul respectiv ;
 • Ca profitul obtinut in strainatate sa poata fi detasat de operatiunile realizate in Romania.

 

Cine trebuie sa plateasca impozitul pe profit

 

Impozitul pe profit este aplicabil persoanelor juridice. Persoanele fizice, unde sunt incluse diversele cadre de gestiune (management) sunt supuse impozitului pe venit. Nu toate persoanele juridice trebuie sa plateasca insa impozitul pe profit, unele dispunand de un regim aparte. Totusi, anumitor grupari dreptul fiscal nu le recunoaste personalitatea.

In principiu sunt supuse impozitului pe profit toate societatile de capital (cu risc limitat), incluzand societati pe actiuni, societati cu raspundere limitata, societati in comandita pe actiuni.

In general, veniturile obtinute prin participarea la o societate cu risc limitat (societatea civila profesionala) nu sunt impozitate pe profit ci pe venitul fiecaruia dintre asociati. Ramane deschisa intrebarea daca prin conventie se poate exercita optiunea ca acestea sa fie impozitate pe venit.

Daca forma societatii este criteriul principal de aplicare al impozitului, si natura activitatii este luata in calcul – ceea ce duce la anumite scutiri de impozitare.

 

Scutiri de la impozitul pe profit

 

Daca toate persoanele juridice sunt in principiu supuse impozitului pe profit, insa mai ales cele comerciale, in functie de natura activitatii, anumite persoane juridice sunt impozitate chiar daca nu apartin societatilor de capital. Este mai ales cazul societatilor civile cu activitate industriala sau comerciala si a asociatiilor care realizeaza operatiuni lucrative.

In ceea ce priveste Intreprinderea Individuala si PFA, acestea sunt supuse impozitului pe venit.

In ceea ce priveste persoanele juridice, Art. 15 din Codul Fiscal prevede anumite scutiri, dintre care retinem in principal cele acordate institutiilor publice si fondurilor cu regim de garantare. In sistem privat, regimul microintreprinderilor este exceptat de la impozitul pe profit, dar si asociatiile de proprietari al caror scop nu este lucrativ in esenta, ci de administrare. Ca tip de activitate, invatamantul si cultele dispun de un regim exceptat de la impozitul pe profit.

 

Tip activitate Tip persoana juridica Dispozitii speciale Articol
Public Institutiile publice,   pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si   disponibilitatile realizate si utilizate, daca legea nu prevede altfel Legea Nr. 500/2002   privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Legea Nr. 273/2006   privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 15 (1) b)
Trezoreria Art. 15 (1) a)
Banca Nationala a   Romaniei Legea Nr. 312/2004   privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei Art. 15 (1) k)
Fondul   de garantare a depozitelor in sistemul bancar Ordonanaa   Nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a   depozitelor in sistemul bancar Art. 15 (1) i)
Fondul   de garantare a pensiilor private Legea Nr. 187/2011   privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a   drepturilor din sistemul de pensii private
Privat Microintreprinderi Titlul IV^1, Codul   Fiscal Art. 15 (1) b^1)
Asociatiile de   proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari   recunoscute ca asociatii de proprietari, pentru veniturile obtinute din   activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru   imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si   repararea proprietatii comune;  Legeaa locuintei Nr. 114/1996, republicata,   cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 15 (1) h)
Fundatii constituite   ca urmare a unui legat Art. 15 (1) d)
Cultele   religioase pentru venituri obtinute din producerea si valorificarea   obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii,   venituri obtinute din chirii, alte venituri obtinute din activitati   economice, venituri din despagubiri îin forma baneasca, obtinute ca urmare a   masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de   proprietate, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul   curent si/sau in anii urmator pentru intretinerea şi functionarea unitatilor   de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a   lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant pentru   furnizarea, in nume propriu si/sau in parteneriat, de servicii sociale,   acreditate in conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activitati   nonprofit ale cultelor religioase Legea Nr.  489/2006 privind libertatea religioasă si   regimul general al cultelor Art. 15 (1) f)
Institutii   de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru   veniturile utilizate, in anul curent sau in anii următori, Legea Invatamantului Nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile   ulterioare si Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 174/2001*) privind unele   masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior, cu   modificarile ulterioare Art. 15 (1) a)
Fondul   de compensare a investitorilor Legea Nr. 297/2004 privind   piata de capital Art. 15 (1) j)

Totodata, anumite venituri ale organizatiilor non-profit, sindicale si patronale sunt de asemenea exceptate de la impozitul pe profit, in ideea ca pentru desfasurarea activitatii trebuie alocate anumite sume care nu pot fi impozitate:

 • cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
 • contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
 • taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
 • veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
 • donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
 • dividendele şs dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;
 • veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
 • resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
 • veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
 • veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;
 • veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.
 • sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, in anul curent sau in anii urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupa caz;
 • veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica;
 • sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.

Organizatiile nonprofit, sindicale si patronale, cu exceptia veniturilor scutite, sunt totusi supuse impozitului pe profit pentru veniturile care nu sunt exceptate, odata ce acestea depasesc pragul de 15 000 de euro, cu conditia sa nu reprezinte mai mult de 10% din veniturile totale [Art. 15 (3) Codul Fiscal]

 

Profitul impozabil calculat pentru persoanele juridice platitoare de impozit pe profit

 

Contrar Intreprinderii Individuale impozitata in cadrul impozitului pe venit si a PFA-urilor, societatile supuse impozitului pe profit sunt recunoscute ca persoane juridice de catre Codul Fiscal. Intrucat fiecarei persoane juridice i se recunoaste o unitate a patrimoniului, impozitul pe profit se calculeaza pornind de la veniturile din orice sursa [Art. 19 (1) Codul Fiscal]. Astfel, fiind luate in calcul veniturile din orice sursa, daca beneficiul realizat de societate este unul rezultat din inchirierea imobilelor, acesta va fi considerat un profit.

In privinta capitalelor mobiliare pe care persoana juridica le poate primi, incluzand dividendele care reprezinta rezultatul unui portofoliu de titluri, acestea sunt venituri care sunt exceptate de la impozitul pe profit [Art. 20 a)], dar supuse unui regim special cu o cota de impozitare de 16 % [Art. 36 (2), Cod Fiscal]. Urmand aceleasi principii, toate rezultatele obligatiilor si titlurilor participative ar fi supuse aceluiasi regim. In veniturile realizate de persoanele juridice ar trebui sa numaram si orice dobanda rezultata din eventualele creante, depozite, conturi curente si gajari efectuate de persoana juridica.

 

Deficitul in exploatarea societatii in calculul impozitului pe profit

 

Codul Fiscal in Art. 19 (1) prevede ca profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri. Pentru a determina baza de calcul trebuie scazute din aceasta suma veniturile neimpozabile si adaugate cheltuielile nedeductibile.

Astfel, baza de impozitare s-ar putea defini ca diferenta dintre venituri si cheltuieli, cheltuielile compensandu-se cu venitul intr-un acelasi exercitiu fiscal. Totodata, prin prisma principiului globalitatii rezultatelor impozabile, putem explica originea pierderilor fiscale, care in conformitate cu Art. 26 (1) se recupereaza din profiturile impozaibile in urmatorii 5 ani consecutivi.

 

Modificarea exercitiului fiscal luat in considerare pentru impozitul pe profit

 

In ceea ce priveste impozitul pe profit, principiul este cel al impozitarii pe durata anului fiscal, suprapus anului calendaristic [Art. 16 (1), Codul Fiscal]. Potrivit acestui text, impozitul pe profit este aplicabil profitului obtinut in timpul anului de impozitare. Totusi, persoanele juridice pot prin statut sa prevada ca perioada de impozitare poate sa nu coincida cu anul civil.

Astfel, in conformitate cu Art. 16 (3) perioada poate fi modificata pentru a avea un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, calculata insa de la un nou punct de pornire, dar tot pe o durata de 12 luni. Perioada impozitabila asadar va fi cea de 12 luni incepand cu debutul exercitiului fiscal.

Din principiul anualitatii decurge si principiul independentei exercitiilor fiscale, ceea ce semnifica ca rezultatul impozabil este cel care isi are originea in perioada de exercitiu. Ca urmare a principiului, nu pot fi intarziate anumite deduceri sau chiar impozitarea in sine, intrucat faptul generator al impozitului a survenit in cursul exercitiului determinat.

 

Refuzarea impozitului pe profit la nivel de grup

 

Ca principiu societatile sunt supuse individual impozitului pe profit, astfel incat nu exista posibilitatea de consolidare fiscala sau impozitare la nivelul grupului. Fiecare unitate a grupului va trebui sa depuna o declaratie de impunere separata. Totodata compensarea pierderilor unor societati ale grupului nu poate fi facuta cu profiturile realizate de catre ceilalti membrii. 

nc 3

Recomandare

nc 3Alegerea formei de societate

Clasificarea societatilor in doua categorii „societate civila„ si „societate comerciala„ nu mai este operabila odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod Civil, insa prezinta un interes in masura in care … citeste mai departe

nc 3Societatea simpla si societatea speciala

Noul Cod Civil abroga Vechiul Cod Civil si Codul Comercial, insa Legea Nr. 31/1990 inca este in vigoare. Aceasta stare de fapt… citeste mai departe

nc 3Comertul electronic si protectia datelor cu caracter personal

Esentialul s-a marcat deja. Legea Nr. 677/2001 din 21 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial Nr. 790 din 12 decembrie 2001) este printre singurele care isi pot gasi aplicare in acest domeniu. Este singura de altfel care se intereseaza asupra principiilor… citeste mai departeLasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: