De ce si profesionistii ar avea obligatia de a negocia contracte echilibrate

10-02-16 Ligia Seceleanu 0 comment

În centrul discuţiilor tuturor sunt Legea Nr. 193/2000 privind protecţia consumatorului, clauzele abuzive și nulitatea. De ce? Pentru că regele nostru este consumatorul.

Totuși, echilibrul contractual trebuie extins și poate fi extins potrivit legii cu o simplă interpretare in favorem a dispoziţiilor Legii Concurenţei Nr. 21/1996 în raporturile dintre profesioniști – sau business to business.

 

Sintagma de echilibru contractual și de ce ne convine

 

Sigur, formula de echilibrul contractual nu există ca atare menţionată în legislaţia română; Există însă formule aproximativ echivalente și indicii cum că  noţiunea există în germene și că nu ar trebui să îi fim ostili.

 

Noţiunea de echilibru contractual există în primul rând sub forma bunei-credinţe, care, potrivit legislaţiei există pe durata negocierii, încheierii și executării contractului. Art. 1170, Codul Civil

Sigur, buna-credinţă în sine este folosită pentru invocarea abuzurilor, iar negocierea unui contract în favoarea intereselor proprii nu este în sine abuzivă, ci decurge din însuși principiul forţei obligatorii a contractului. Art. 1270 (1) Codul Civil.

Altfel zis, atâta timp cât părţile la un contract au interese iniţial opuse (tu vinzi un obiect și automat vrei să scoţi maximum de profit din vânzare pe când eu vreau să îl cumpăr cât mai ieftin), legea părţilor este cea la care ajung prin compromisurile pe care și le conced reciproc. Preţul de vânzare este în principiu nu cel pe care îl impune o parte ci cel negociat de amândouă.

Altfel stau însă lucrurile pe piaţă și în practică, unde întreprinderile mici și mijlocii pălesc în faţa giganţilor coporatiști și furnizorilor de utilităţi. Cu cât este mai mare întreprinderea cu care negociem, cu atât echilibrul de forţe este mai injust și contractul se aproprie de un contract de adeziune.

Din această cauză, pentru a forţa monopolurile de exploatare să considere anumite principii economice, cu impact faţă de toţi actorii de pe piaţă și pe termen lung, așteptările lor legitime de la un contract ar trebui să fie proporţionate. Dintr-un contract, prin echilibrarea sa, ar trebui să câștige ambele părţi.

 

De aceea, echilibrul contractual este un principiu bazat pe echitate cu bază în economia reală și un principiu sănătos pe care îl susţinem.

 

Echilibrul contractual în legea concurenţei

 

Cea mai apropiată formulă de echilibrul contractual se regăsește în  Legea Concurenţei. În Articolul 6 al acestei legi reîntâlnim două noţiuni: cea de abuz în folosinţa unei poziţii dominante și cea de condiţii inechitabile de tranzacţionare.

Condiţiile inechitabile de tranzacţionare se referă așadar la tot ceea ce are aparenţa de abuziv sau nerezonabil și se pot aplica prin urmare și în cadrul relaţiilor dintre profesioniști. Pentru că o poziţie dominantă presupune un raport de forţe disproporţionat, este clar că o anumită parte va încerca să îi impună cel mai adesea IMM-ului condiţii defavorabile.

Din această echilibrul contractual nu poate fi perfect – noţiunea corectă ar fi mai degrabă inexistenţa unui dezechilibru semnificativ.

 

Condiţii ale echilibrului contractual

Pentru a mobiliza legea concurenţei și respectivul dezechilibru contractual, prima condiţie este ca dezechilibrul să fie semnificativ, iar a doua ca partea în favoarea căreia există acest dezechilibru să fi acţionat din culpă.

Un exemplu unde dezechilibrul este cel mai ușor de văzut este în cazul limitării de răspundere. Dacă aceasta este atât de semnificativă încât videază de substanţă obligaţiile esenţiale ale acelui contract, clauza poate fi anulată.

Echilibrul contractual poate fi căutat însă și la momentul negocierilor – caz în care simpla propunere a unui contract dezechilibrat semnificativ ar fi culpabilă. În acest caz răspunderea delictuală ar trebui angrenată – contractul nefiind format.

Deși noţiunea de echilibru contractual, sau mai degrabă de absenţă a unui dezechilibru semnificativ nu este uzuală, clauzele care sunt abuzive pot fi anulate și între profesioniști. De aceea este important ca în redactarea contractului să fie păstrat un echilibru general.Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: