Cum sa ajungi consilier in proprietate industriala.

30-07-14 Ligia Seceleanu 0 comment

 

 

nc 3

Consilier in proprietate industriala

 
Conform OG 66/2000, Art. 1 (3) domeniul proprietatii industrial presupune: Brevete, Desene si Modele Industriale, Marcile de comert si de serviciu, Indicatiile de Provenienta, Geografice sau Denumirile de Origine, Topografiile sau Circuite Integrate, Combaterea Concurentei Neloiale.

Functia.

Persoana fizica trebuie sa fie inscrisa in Registrul National al Consilierilor in Proprietate Industriala [Art. 4, OG 66/2000]. Inscrierea este dobandita in urma promovarii unui examen in fata OSIM

Conditii cumulative:

[Art. 5, OG 66/2000, Art. 9 Instructiuni 108/2002]

 • Cetatean Romania/UE/SEE -> Justificarea Nationalitatii prin : Certificat de Nastere {Copie Legalizata}
 • Domiciliu/Resedinta/Sediu Profesional in Romania
 • Deplina capacitate de exercitiu
 • Studii superioare tehnice, stiintifice sau juridice -> Diploma de Absolvire {Copie Legalizata}
 • Practica: 3 ani in domeniul pregatirii profesionale de baza, si, dar neaparat 3 ani in domeniul proprietatii industriale : CV {Original} ; Carnet de Munca/Adeverinta din care rezulta vechimea de minimum 3 ani in domeniul juridic {Copie}
 • Lipsa de condamnare definitiva pentru o fapta prevazuta de legea penala -> Cazier judiciar {Original}

► Plata taxei de examinare (150 lei) +  Depunere Cerere

♦Exceptie : Specialisti cu calitatea de Salariat OSIM : minim 5 ani ; Cadre Didactice ce au predat disciplina in facultati de drept autorizate sau acreditate : minim 5 ani. [Art. 6, OG 66/2000]

Desfasurarea Examenului :

 

Materii : Brevete de inventie ; Marci si Indicatii Geografice ; Desene si Modele Industriale ; Topografii de Circuite Integrate.

Absolventii de studii juridice pot fi examinati pentru toate probele [Art. 10 (1) a), Instructiuni 108/2002]

Atestarea se poate face pentru un singur domeniu sau mai multe, conferind dreptul de reprezentare in respectiva arie [Art. 27 (3), OG 66/2000]

 

Descriere detaliata a Probelor

 

Examenul organizat pentru obiectul brevetelor de inventie poate consta an urmatoarele probe:

 • proba teoretica continand 10-15 intrebari care vizeaza cunostintele de aplicare a legislatiei nationale si internationale in domeniul brevetelor de inventie;
 • o proba practica de redactare a revendicarilor si a partilor unei descrieri de inventie, plecand de la exemplele de realizare, inclusiv desene, cand este cazul, stadiul tehnicii enuntate de client si completarea unui formular de cerere de brevet;
 • o proba practica cuprinzand:
  • redactarea unui raspuns la o notificare transmisa de un oficiu de brevete, referitoare la conditiile de existenta a unei inventii brevetabile; sau
  • redactarea unei contestatii sau cereri de revocare a hotararii de acordare a unui brevet acordat de OSIM; sau
  • redactarea unei antampinari la o cerere de revocare a unei hotarari de acordare a unui brevet acordat de OSIM.

Examenul organizat pentru domeniul marcilor si indicatiilor geografice poate consta an urmatoarele probe:

 • o proba teoretica continand 10-15 antrebari care vizeaza cunostinte de aplicare a legislatiei an domeniul protectiei marcilor si indicatiilor geografice;
 • o proba practica cuprinzand:
  •  constituirea unui depozit reglementar al unei cereri pentru un solicitant roman, respectiv un solicitant strain; sau
  • constituirea unui depozit de catre un solicitant roman pentru anregistrarea an strainatate a unei marci pe cale nationala sau internationala;
  • o proba din domeniul indicatiilor geografice;
  • o proba practica de sustinere an scris a unui aviz de refuz provizoriu, a unei opozitii sau a unei contestatii.

Examenul organizat pentru domeniul desenelor si modelelor industriale poate consta an urmatoarele probe:

 • proba teoretica continand 10-15 antrebari care vizeaza cunostinte de aplicare a legislatiei an domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale;
 • o proba practica cuprinzand:
  • constituirea unui depozit reglementar al unei cereri pentru anregistrarea unui desen si/sau model industrial, inclusiv redactarea unei descrieri a unui desen si/sau model industrial pe baza unei reprezentari grafice;
  •  sustinerea an scris a unei opozitii la anregistrare sau a unei contestatii cu privire la un desen si/sau model industrial.

Examenul organizat pentru domeniul topografiilor circuitelor integrate poate consta an urmatoarele probe:

 • O proba teoretica continand 5-10 antrebari care vizeaza cunostinte privind legislatia nationala si internationala an domeniul protectiei topografiilor circuitelor integrate;
 • O proba practica cuprinzand:
  • constituirea depozitului national reglementar pentru anregistrarea unei topografii; sau
  • raspunsul la scrisoarea unui client care se intereseaza de protectia unor circuite integrate; sau
  • sustinerea an scris a unei contestatii cu privire la anregistrarea unei topografii.

[Art. 17, 18, 19 Instructie 108/2002]

Inscriere : Cererea depusa : la registratura / prin posta – recomandata cu confirmare de primire ;

Procedura : Examenul se defasoara in fata unei Comisii [Componenta stabilita prin Ordin Director OSIM] [Art. 10 (1), OG 66/2000];

Componenta: 3-7 membrii/ fiecare examen, dintre care un Presedinte (din structura de conducere OSIM, cu atributii in Proprietatea Industriala)

Contestatii

Termen : 15 zile de la comunicarea rezultatelor. O Comisie ad hoc este constituita iar Presedintele este Directorul General al OSIM/ imputernicit. [Art. 11, OG 66/2000]

Termenul rezultatelor: 30 de zile de la inregistrarea contestatiei

Drepturile Consilierilor inscrisi in Registru SI Membrii ai Camerei:

 • Sa Asiste si Reprezinte in fata OSIM si fata de terti in temeiul unei procuri de reprezentare.
 • Nu poate reprezenta in fata instantelor judecatoresti, decat daca se cumuleaza cu calitatea de avocat sau consilier juridic [Art. 28 (2), OG 66/2000]
 • ♦ Limita : Daca este salariat, nu poate reprezenta decat unitatea/societatea [Art. 15 (2), OG 66/2000]

Incompatibilitate in exercitarea profesiei:

 • Ocupatii contrare demnitatii, bunurilor moravuri, independentei [Art. 25 a)]
 • Activitati ce genereaza concurenta neloiala
 • Acte de comert in domeniul proprietatii industriale
 • Salariat OSIM

Sanctiune : Suspendare

 • Incompatibilitati
 • Neplata cotizatiei timp de 1 an calendaristic
 • Interdictiei exercitarii dreptului

[Art. 29, OG 66/2000]

Sanctiune : Incetare

 • Renuntare scrisa la exercitarea profesiei
 • Pierderii/Renuntarii : cetateniei romane/domiciliu, resedinta, sediu profesional/cetateniei romane, UE, SEE.
 • Interdictie definitiva a dreptului de a profesa ;
 • Absenta Capacitatii de exercitiu ;
 • Condamnare pentru fapta prevazuta legea penala ;
 • Deces

[Art. 30, OG 66/2000]Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: