Cu cat creste impozitul pe constructii in 2016

29-01-16 Ligia Seceleanu 0 comment

Așa cum este deja cunoscut de către majoritatea, proprietarii persoanele fizice își încep anul 2016 printr-o declaraţie la FISC, datorită majorării impozitelor pe construcţii.

1.  Trei elemente care cresc și care conduc la mărirea impozitului pe construcţii

Din seria creștelor ce contribuie la mărirea impozitului pe construcţii putem prezenta următoarele modificări :

  • Valoarea impozabilă a clădirii din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă cu instalaţii de apă, canalizare, electrice și încălzire atinge cote record de 1.000 lei pe metru pătrat. Art. 457 (2), Codul Fiscal
    • Valoarea însă nu e fixă, ajustându-se în funcţie de rangul localităţii și de zona în care clădirea este amplasată (criterii precizate la nivel local). Art. 457 (6), Codul Fiscal
    • Dacă Primăria unui oraș decide totuși să menţină vechile cote de referinţă, proprietarului clădirii i se vor impune totuși noile sume care reprezintă măriri.
  • Nu este suficient că valoarea impozabilă crește – acesteia i se adaugă o creștere a procentelor de impozitare pentru clădirile rezidenţiale, din 2016 fiind stabilite între 0,08% și 0,2%. Valoarea exactă este determinată la nivel de localitate. Art. 457 (1), Codul Fiscal
  • Codul Fiscal introduce o distincţie între clădirile rezidenţiale și cele nerezidenţiale. Astfel, dacă într-un imobil există entităţi care desfășoară activităţi economice, acestea nu mai au scop rezidenţial și prin urmare li se aplică o impozitare mai mare. Impozitul este între 0,2% și 1.3%, deci chiar și de 6 ori mai mare decât cel plătit de rezidenţi. Art. 458 (1), Cod Fiscal

Astfel, cumulând aceste criterii, impozitul pe construcţii poate crește de 13 ori faţă de anii trecuţi. Există însă măsuri prevăzute de lege care permit stoparea unei creșteri și mai mari a impozitului.

2.  Evaluarea clădirii în ultimii 5 ani este obligatorie pentru plata unui impozit mai mic.

O dată ce s-a stabilit tipul clădirii (rezidenţială/nerezidenţială) pentru care se aplică acele cote identificate, impozitul mai poate fi influenţat și de valoarea la care se aplică procentul.

Valoarea poate fi redusă mai ales dacă rezultă cert sau este constatată de un act oficial.

Astfel, în condiţiile în care clădirea a fost construită în ultimii 5 ani sau dacă a fost vândută într-o perioadă similară, valoarea este constatată de procesul-verbal de recepţie/actul prin care se transferă dreptul de proprietate.

Dacă însă clădirea este mai veche de 5 ani, Codul Fiscal face obligatorie evaluarea acesteia de către un expert. Art. 458 (1), Codul Fiscal.

Impozitul poate fi calculat și fără aceste documente, însă valoarea la care se calculează este de 2%, aplicat la suma de 1.000 de lei/metru pătrat de construcţie. În aceste condiţii, impozitul poate depăși cotele trecute cu până la 20 de ori.

3.  Departajarea camerelor rezidenţiale de cele nerezidenţiale conduce la obligaţii mai mici de plată.

Codul Fiscal 2016 ne aduce și vești bune. Dacă într-o clădire pot fi departajate suprafeţele utilizate în scop rezidenţial de cele utilizate pentru desfășurarea unei activităţi economice, atunci metoda de calcul a impozitului este diferită.

Clădirea are prin urmare o destinaţie mixtă, impozitul calculându-se prin însumarea celui datorat pentru ariile rezidenţiale cu cel datorat pentru cele nerezidenţiale. Art. 459 (1) Cod Fiscal.

Este așadar important ca zonele să fie bine delimitate și să se dovedească ce suprafeţe corespund activităţilor. Dacă dovada nu este posibilă (atenţie – căci schimbarea trebuie să apară și în actul constitutiv/statut), atunci regulile de calcul se aplică după cum urmează :

  • În cazul în care pentru societatea sau PFA-ul are sediul social într-o clădire dar este înregistrată ca nedesfășurând activităţi, atunci impozitul se va calcula în totalitate ca fiind rezidenţial.
  • Dacă sunt desfășurate activităţi economice, atunci impozitul se calculează pe întreaga proprietate ca fiind nerezidenţial.

4.  Declaraţiile la fisc privind clădirile trebuie depuse până la 31 martie 2016

Potrivit Art. 495, toţi proprietarii de clădiri persoane fizice trebuie să depună o declaraţie specială la fisc, în cazul în care în acea clădire se desfășoară activităţi economice.

Măsura se impune doar clădirilor unde se desfășoară activităţi economice, nu toţi proprietarii persoane fizice fiind vizaţi.

Persoanele juridice care deţin în proprietate imobile ar fi trebuit de asemenea să depună o declaraţie care inventariază aceste clădiri până la data de 31 decembre 2015, urmând a o completa cu valoarea lor tot până la data de 31 martie 2016 :

Important ! După ce declaraţia a fost depusă, valoarea clădirii trebuie actualizată o dată la 3 ani. Dacă acest lucru nu este făcut la timp, cota de impozitare sare atât pentru persoanele fizice cât și cele juridice la 5%. Art. 460 (8) Codul Fiscal.

Creșterea impozitului pe construcţii cu valori de la cel puţin de 10 ori mai mari decât în anii precedenţi este o măsură alarmantă. Proprietarii trebuie să se protejeze în aceeași măsură ca și cei care desfășoară activităţile economice, fiind la curent cu riscurile la care se supun dacă nu respectă legea.Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: