Continutul dosarului administrativ necesar obtinerii pensiei

09-09-14 Admin 0 comment


Vrei -pensie de boală--

Pentru obtinerea unei pensii (fie ca e de limita de varsta, pensie anticipata partiala sau pensie de invaliditate) trebuie depus un dosar la Casa de Pensii in a carei raza teritoriala solicitantul face parte conform adresei de domiciliu.

Acest dosar trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • Cerere tip pentru inscrierea la pensie (de limita de varsta, de invaliditate, anticipata). Aceasta cerere se va obtine de la ghiseul Casei de Pensii si se poate completa pe loc;
 • Decizia medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale (in original) – in cazul pensiei de invaliditate;
 • Carnetul de munca (original si copie);
 • Carnetul de asigurari sociale – dupa caz (original si copie);
 • Certificat de nastere (original si copie);
 • Certificat de casatorie (original si copie);
 • Act de identitate (BI/CI) (original si copie);
 • livretul militar (original si copie);
 • Alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;
 • Diploma de studii (original si copie) si foaie matricola (original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi, precum si certificarea absolvirii acestora;
 • Adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada 01.04.1992 – 01.04.2001 – dupa caz (original);
 • dovada certificarii stagiului de cotizare – dupa caz;
 • procura speciala pentru mandatar (unde e cazul).

nc 3

RecomandareLasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: