Ce modificari sunt aduse de Codul Fiscal 2016 TVA-ului

19-01-16 Ligia Seceleanu 0 comment

Din seria modificărilor aduse Codului Fiscal, așa cum este el introdus de către Legea Nr. 227/2015, corobarată cu ultimele modificări la zi, TVA-ul ocupă un loc important.

 

1.  TVA-ul scade la 20%. Livrarea de cărţi și organizarea de evenimente se vor impozita cu 5%

Până la sfarșitul lui 2016, TVA-ul va fi de 20%, reprezentând cota standard a taxei pe valoarea adăugată. În 2017 se așteaptă scăderea TVA-ului la 19%. Art. 291 Cod Fiscal.

Totuși, Codul Fiscal prevede și alte cote de TVA reduse, pentru anumite bunuri și servicii prevăzute limitativ :

  • Astfel, cumpărătorii finali vor suporta un TVA de 9% pentru proteze și accesorii (excepţie făcând protezele dentare care sunt scutite de taxe), livrarea de produse ortopedice medicamente (atât pentru uz uman cât și veterinar), cazare în sectorul hotelier (incluzând închirierile de locuri pentru cort sau camping), alimente și băuturi (dar nu băuturi alcoolice), servicii de restaurant și catering, livrarea de apă potabilă și pentru irigaţii.
  • 5% va fi TVA-ul pentru :
    • manuale, cărţi, ziare și reviste, dacă nu au ca scop principal publicitatea ;
    • evenimente culturale/sportive, inclusiv filmele difuzate la cinematograf, muzee, monumente, grădini zoologice și târguri, cu excepţia celor organizate de instituţiile statului sau de organismele culturale (asociaţii/fundaţii) fără scop patrimonial. Acestea două din urmă sunt scutite de la TVA.;
    • locuinţe sociale, incluzând terenul pe care sunt construite acelor persoane care nu își permit să le cumpere în condiţii normale ;
    • locuinţele acordate prin creditul de prima casă, cu condiţia ca acestea să aibă o suprafaţă utilă de până în 120 m2 și o valoare inferioară sumei de 450.000 lei.

2.  Codul Fiscal păstrează deductibilitatea redusă de 50% pentru mijloacele de transport persoane.

O modificare mai veche de 2016 a Codului, dar care se regăsește astăzi în seria schimbărilor, o reprezintă posibilitatea de a deduce jumate din suma dată pe achiziţia, închirierea de scurtă durată sau leasing-ului automobilelor.

Potrivit Art. 298 (1) din Codul Fiscal, deducerea se poate face și pentru cheltuielile legate de vehicule (incluzând așadar reparaţii și costuri cu benzina). Nu este necesar ca autovehicolul să fie în proprietatea persoanei – acesta poate fi și dat în folosinţă respectivei persoane, prin intermediul unui contract de comodat.

Deducerea este posibilă doar pentru vehiculele de transport persoane, chiar dacă nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţilor economice.

3.  Scutirea de TVA este până la 65.000 de euro, microîntreprinderea pâna la 100.000 de euro.

Deși definiţia microîntreprinderilor s-a schimbat (mai multe detalii poţi găsi aici), scutirea de TVA pentru anumite operaţiuni impozabile este acordată doar acelor întreprinderi a căror cifră anuală este inferioară unui plafon de 65.000 euro. Art. 310 (1), Cod Fiscal

Astfel, Codul Fiscal introduce un regim nou pentru întreprinderile a căror cifră de afaceri se situează între 65.000 și 100.000 euro, care, deși vor plăti un impozit redus, nu vor fi scutite de TVA.

4.  Taxarea inversă (sau plata de TVA de către beneficiar) este adăugată prin Codul Fiscal pentru anumite operaţiuni.

Construcţiile, părţile de construcţii și terenurile, alături de furnizările de telefoane mobile și de console de jocuri, tablete PC și laptopuri sunt incluse în acele operaţiuni care beneficiază de simplificarea TVA.

Prin simplificarea de TVA, se înţelege că TVA-ul este suportat de beneficiar. Condiţia ca acest regim să funcţioneze este ca atât furnizorul cât și beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA. Art. 331 Cod Fiscal

Astfel, firmele neplătitoare de TVA nu pot uzita de această măsură.

Modificările în domeniu sunt așadar semnificative și urmăresc o viitoare scădere a preţurilor, cel puţin din perspectiva taxelor cerute de stat.

Alte modificări introduse de Codul Fiscal în 2016 sunt disponibile în articole corelate.Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: