Ce măsuri sunt introduse de OUG 2017 pentru modificarea codului penal și de procedură penală?

01-02-17 Ligia Seceleanu 0 comment

Marți 31 ianuarie 2017, Guvernul adoptă cele două ordonanțe de urgență privind Codul Penal.

Miercuri 1 Februarie 2017 ora 00:33 protestele continuă în București, Iași, Timișoara, Brașov și Cluj.

 

Cum se justifică urgența?

 

Interpretarea neunitară a conflictului de interese (Art. 301 din Codul Penal) prin faptul că se referă la „raporturi comerciale„ precum și a infracțiunii de corupție și de serviciu prin faptul că se referă la cea comisă „în cadrul oricărei persoane juridice„ sunt baza inițială pe care se construiește procedura de urgență.

Guvernul adaugă că situația existentă din 2009 trebuie urgent rectificată pentru a înlătura eventualele consecințe negative.

Cum arată noua versiune a Ordonanței cu aplicare în codul penal?

 

Favorizarea făptuitorului

 • Art. 269 va elimina pedepsirea favorizării făptuitorului săvârșită de membrii familiei sau afini până la gradul II. Noutatea o reprezintă deci adăugarea că favorizarea făcută chiar și de afini nu se va pedepsi.
 • Este expres adăugat că favorizarea făptuitorului nu poate fi făcută prin emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor legislative.

Abuzul în serviciu

 • Eroarea făcută fără știință, precum și acțiunea ori inacțiunea în cazul unei dispoziții altfel decât expresă nu mai reprezintă abuz în serviciu. Se adaugă o condiție potrivit căreia prejudiciul adus, prin abuzul în serviciu trebuie să fie de minim 200.000 de RON sau o vătămare gravă pentru a putea fi o faptă penală.
 • Pedeapsa abuzului se reduce de la minimul si maximul de 2, respectiv 7 ani, la un minim de 6 luni, respectiv maxim 3 ani. Amenda este de asemenea introdusă ca sancțiune.
 • Culpabilul de abuz în serviciu va putea continua sau începe totodată să ocupe o funcție publică.
 • Pedepsirea abuzului în serviciu pentru îngrădirea unui drept sau crearea unei situații de inferioritate se va pedepsi cu închisoare de la o lună la un an sau amendă.
 • Abuzul în serviciu nu poate fi comis atunci când se emite, aprobă sau adoptă acte legislative.

Neglijența în serviciu nu mai este o faptă penală.

 

 • Conflictul de interese nu va mai fi o faptă penală când intervine în raporturi comerciale ori de muncă și nici când funcționarul public beneficiază de foloase de orice natură.
 • Persoana care exercită un serviciu de interes public în folosul unui funcționar public nu poate fi culpabilă de conflict de interese.

Cum se modifică codul de procedură penală?

 

 • Atunci când intervine prescripția faptei penale și procesul este încetat, instanța nu va mai continua nici acțiunea civilă care poate fi introdusă concomitent cu fapta penală.
 • Prelungirea controlului judiciar de către procuror va fi de acum înainte subordonată citării inculpatului precum și audierii acestuia.
 • Denunțului i se acordă un termen de prescriere: dacă nu este făcut la organul competent în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei penale poate fi respins.
 • O dată cu mandatul de executare, culpabilului i se va aduce la cunoștință în scris dreptul de a putea formula recurs în termen de o lună în cazul în care nu s-a prezentat la proces.

 

 Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: