Actele necesare pentru intocmirea dosarului medical de pensionare de invaliditate

09-09-14 Admin 0 comment


Vrei -pensie de boală--

In vederea pensionarii pe caz de boala primul pas care trebuie facut este inaintarea unui dosar medical Cabinetului Teritorial EMRCM (la „Comisia de pensionare”), pe baza caruia medicul expert al asigurarilor sociale sa elibereze o decizie de incadrare in grad de invaliditate.

Ce trebuie sa contina dosarul de pensie:

  • Copie dupa buletin sau carte de identitate;
  • Copie carnet de munca;
  • Adeverinta de la angajator sau de la somaj care sa cuprinda numarul de zile de concediu medical de care bolnavul a beneficiat in ultimele 12/24 de luni (dupa caz) – in cazul in care bolnavul nu vine din munca sau nu e somer in momentul expertizarii aceasta adeverinta nu e necesara;
  • Acte medicale in original (in cazul actelor medicale in original predate altei institutii, bolnavul ne-detinand decat copii, acesta va completa o declaratie pe proprie raspundere ca actele sunt conforme cu originalul).

Ce acte medicale se pot depune in dosarul de pensie:

  • Bilete de iesire din spital;
  • Referate / scrisori medicale;
  • Analize de laborator;
  • Investigatii imagistice;
  • Explorari functionale.

nc 3

RecomandareLasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: